Polisportiu municipal Gornal Polisportiu municipal Gornal
+ informació INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ

···· FORMALITZACIÓ DE PREINSCRIPCIONS I NOVES INSCRIPCIONS PM GORNAL L’HOSPITALET ····

FORMALITZACIÓ DE LES PREINSCRIPCIONS I NOVES INSCRIPCIONS A PARTIR DEL DIA 01/02/2015 AL POLIESPORTIU MUNICIPAL GORNAL (CARRER CAN TRIES, S/N).

PREOBERTURA DEL SERVEI 01/02/2015 _ INICI DE SERVEI I CONTINUÏTAT DE LA FORMALITZACIÓ DE PREINSCRIPCIONS I NOVES INSCRIPCIONS.

Horari d’atenció al client i formalització de preinscripcions i noves inscripcions

 • De dilluns a divendres de 7 a 23 hores.
 • Dissabtes de 8 a 22 hores.
 • Diumenges de 9 a 14 hores.

Horari de visites guiades a la instal·lació

 • Segons demanda, amb la creació de grups de persones cada 30 minuts.

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

Els interessats que desitgin fer-se abonats de la instal·lació amb la formalització de la seva preinscripció amb els avantatges inherents, hauran de complimentar aquest tràmit presencialment en el Poliesportiu Municipal Gornal, tal i com s’ha informat anteriorment i hauran d’aportar la següent documentació:

FORMALITZACIÓ GENERAL:

 • Resguard e-mail formalització preinscripció amb el codi de la promoció.
 • Original i fotocòpia del carnet d’identitat, passaport o targeta de residència.
 • Llibreta d’estalvis original i 1 fotocòpia del primer full que acrediti la titularitat de l'abonat o l'abonada, a fi de carregar-hi la quota mensual d'abonament. En cas de no existir llibreta d’estalvis, s’haurà d’aportar un rebut bancari i fotocopia on consti la titularitat del compte corrent.

ACCESSIBILITAT PERFILS I DESCOMPTES SOBRE EL PREU D’ABONAMENT GENERAL:

 • Per a tenir dret als diferents descomptes d'abonament, segons la condició familiar i/o situació personal, caldrà tenir en compte el lliurament de la documentació justificativa, segons cada cas (aportar original i fotocòpia):
  • Certificació de la condició de pensionista.
  • Certificació de la condició de discapacitat.
  • Certificació de la condició de família nombrosa o monoparental.
  • Certificació de la condició de cònjuge i/o parella de fet.
  • Certificació de la condició del parentesc familiar i/o tutor, si s'escau.
  • Certificació de la condició d’aturat.
  • Altres certificacions (consulteu-les a la recepció).
  • Llibre de família o el certificat de parella de fet o certificació d’empadronament, a més dels carnets d’identitat de la parella i dels fills que en tinguin (original i fotocòpia de tota la documentació).

AUTORITZACIONS (INFORMACIÓ QUE S’HA DE TENIR EN COMPTE):

 • Tots els usuaris titulars d’un compte corrent hauran de signar la següent documentació si s’escau:
  • L’ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA (domiciliació bancària), en el cas del titular del compte corrent bancari.
  • El càrrecs bancaris d’abonaments i serveis a una persona no titular d’un compte corrent bancari, haurà d’estar degudament autoritzats a través d’un formulari.
 • Tots els usuaris menors d’edat entre 14 i 17 anys hauran de formalitzar per part dels seus tutors legals les següents autoritzacions per a realitzar-ne ús de l’equipament:
  • El jovent de 14 i 15 anys necessitarà una autorització del pare/mare o tutor només per accedir a la piscina, però hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta per accedir a la sala de fitness, on només podran fer exercicis cardiovasculars.
  • El jovent de 16 i 17 anys necessitarà una autorització del pare/mare o tutor només per accedir a la sala de fitness, on podran fer qualsevol mena d'esport, però únicament podran fer exercicis de tonificació sota supervisió tècnica.

COMPROVANTS DE L’INGRÉS DE LES DESPESES DE FORMALITZACIÓ ABONAMENT:

 • En el cas que un abonat no realitzi la liquidació immediata alhora de realitzar la seva formalització de preinscripció, aquest haurà de portar el comprovant de l'ingrés de les despeses de formalització de l’abonament i/o els serveis, abans de realitzar ús de l’equipament, per a que aquesta inscripció es consideri com a vàlida.

IMPORTANT!
Heu de tenir en compte que sense aquesta documentació que demanem (original i fotocòpia) no serà possible tramitar la inscripció.